Post-polio.nl

Met elkaar voor elkaar

Facebook Like button

JRPassphrase Registration Control

In order to register on this site, you must first submit the passphrase below.

Doe het maar 3 en 3

Geen actie is politiek niet te verantwoorden

There are no translations available.

'Geen actie is politiek niet te verantwoorden'


zaterdag 25 juni 2011 11:52


H'VELD-G'DAM - 'Vaccinatiegraad te laag' was woensdag al te lezen in Het Kompas naar aanleiding van een persbericht dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam begin deze week heeft verstuurd. Woensdagavond legden burgemeester Maria Wiebosch - Steeman en zorgwethouder Paul Letterie uit waarom ze aan de bel hebben getrokken. ,,Bij een epidemie-uitbraak bestaat het gevaar dat ineens tweehonderd tot driehonderd inwoners gezondheidsrisico's lopen. Daar moet je niet aan denken. Als je geen enkele actie hebt ondernomen is het politiek niet te verantwoorden. Deze wethouder pakt dan zijn biezen'', zei Letterie met enig gevoel voor dramatiek. De boodschap van het college is wél serieus.

Door Erik de Bruin
De twee bestuurders hielden kort hun verhaal in het bijzijn van de Hardinxveldse huisartsen. Het woord werd hoofdzakelijk gevoerd door Lianne Holty - van der Wekken namens Rivas Zorggroep en Henk Klapwijk namens GGD Zuid-Holland Zuid. Ze hielden beiden een presentatie over de twaalf ernstige infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd (onder andere difterie, tetanus en polio) en waarom dit zo belangrijk is. ,,Het Rijksvaccinatieprogramma gaat aan zijn eigen succes ten onder'', zei Holty - van der Wekken. ,,Veel mensen kennen de ziekten niet meer waartegen hun kinderen worden ingeënt. Mazelen bijvoorbeeld wordt als een kinderziekte beschouwd. Het is echter bepaald geen onschuldige ziekte. Eén op de duizend kinderen met mazelen die niet zijn ingeënt, gaat dood. Mensen met een antroposofische levenshouding beweren dat het ervaren van een dergelijke ziekte goed is voor kind. Ja, als hij of zij het overleeft. Ik zou dat risico als moeder niet durven nemen.'' Ze haalt deze groep 'andersdenkenden' aan omdat in haar ogen vaak ten onrechte de zwarte piet louter wordt toegespeeld aan gelovigen die omwille van hun levensovertuiging afzien van vaccinatie. Ze duidde ook op de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP), die van mening is dat er te veel en te jong wordt gevaccineerd. ,,Tot slot heb je nog de groep die zich niets laat opleggen door de overheid.''

'Niet veroorloven'
Kinderen krijgen in de eerste veertien maanden van hun leven zes keer een prikje. Daarna nogmaals op achtereenvolgens 4-jarige en 9-jarige leeftijd. Meiden worden als ze twaalf zijn ook ingeënt tegen HPV. ,,Dat is een héél succesvol vaccin. Zonder HVP in je lichaam kan je geen baarmoederhalskanker krijgen'', aldus Holty - Van der Wekken, die uitlegde dat er wel naar is gekeken of een bepaalde antistof uit de vaccinmix kan worden gehaald, maar dat dit nog niet mogelijk is gebleken: ,,We kunnen ons dat nog niet veroorloven. Polio weten we bijvoorbeeld wereldwijd te onderdrukken. Toch hoeft er maar één kindje te zijn dat polio heeft en er kan zomaar een epidemie uitbreken. Op het moment dat een infectieziekte mondiaal van de kaart is móet je nog vijf jaar geduld tonen.'' Met andere woorden: altijd het zekere voor het onzekere nemen. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam wil een significant aantal inwoners daar niet aan. 'Slechts' 82 procent van de kinderen is beschermd tegen ernstige infectieziekten. Het landelijk gemiddelde is aanzienlijk hoger, te weten: ruim 95 procent. Echter, met name zorgbarend is dat de Hardinxveldse gemeenschap ook ruim onder de ondergrens van negentig procent zit die nodig is voor een goede groepsimmuniteit. ,,Zolang onvoldoende inwoners zijn gevaccineerd kunnen uitbraken van polio, bof, mazelen en rode hond met een bepaalde regelmaat blijven voorkomen. Als burgemeester neem ik mijn verantwoordelijkheid u hierop te wijzen in het belang van de gezondheid van alle inwoners van onze gemeente'', zo is te lezen in een brief die Wiebosch - Steeman heeft geschreven in samenwerking met de huisartsen, GGD en Rivas. Wethouder Letterie wijst erop dat de huisartsen het initiatief hebben genomen tot deze brief, die vanaf volgende week vrijdag (1 juli) wordt meegegeven aan (toekomstige) moeders die bij de verloskundigenpraktijk, het consultatiebureau of de huisarts langsgaan tijdens hun zwangerschap. ,,Bedoeld als eerste aanzet om goede informatie te verstrekken over het Rijksvaccinatieprogramma. Je merkt dat wanneer ouders de vaccinatiekaart ontvangen ze hun keuze al hebben gemaakt op basis van wat ze uit hun directe omgeving hebben gehoord'', stipt G.H. Hammers, één van de huisartsen in het rivierdorp, aan waar winst kan worden geboekt. Wiebosch: ,,Ik respecteer de keuze die ouders maken in de soms moeilijke afweging over het wel of niet vaccineren van hun kinderen, welk besluit zij ook nemen. De gemeente heeft wel de wettelijke taak hen te wijzen op de risico's die het afzien van vaccineren met zich meebrengt. Daarom willen we dat iedereen goed is geïnformeerd. Als burgemeester wil ik een beroep op hen doen naast hun belang als ouders/verzorgers ook het belang van de volksgezondheid van al onze inwoners te betrekken bij hun afweging.''

'Geen dwang'
De gemeente werd gecomplimenteerd dat zij openlijk haar nek uitsteekt. Het compliment werd direct doorgespeeld naar de initiatiefnemers (lees: de huisartsen). Wel werd benadrukt dat vrijwillige deelname een groot goed is. ,,We bieden het kosteloos aan, maar niemand is verplicht het af te nemen. Dat is maar goed ook want ik ben ervan overtuigd dat wanneer sprake is van dwang er veel minder gevaccineerden zouden zijn'', aldus Holty - van der Wekken, die aangaf dat Nederland een hoge vaccinatiegraad heeft en daardoor een goede afweer heeft tegen een epidemiegolf. De zwakke plekken, zoals in de Hardinxveldse dijk, moeten nog wel worden opgevuld. Uit recent onderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid blijkt dat de helft van de ouders die nog twijfelen over het nut van vaccinatie door goede voorlichting alsnog over de streep wordt getrokken. Vandaar de brief. Als de extra informatie effect sorteert kan het gewenste niveau van groepsimmuniteit worden bereikt.

Nederlands (Nederland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)